sommer quiz

Hver Torsdag i Juli kan allmennkunnskapen testes på Peterhead.
Maks 5 personer på hvert lag.